Chocolate

Autor Tema: Dolina reke Pčinje  (Pročitano 354 puta)

0 Članovi i 1 gost pregledaju ovu temu.

ciglar***

  • Gost
Dolina reke Pčinje
« poslato: 16 :25 :02 - 09. Decembar 2010.g. »
alazi se u jugoistočnoj Srbiji i obuhvata podgorinu planina Kozjak i Starac, kao i dolinu reke Pčinje koja razdvaja ova dva masiva. Reka Pčinja svojom lepotom, klisurastim delovima i meandrima privlači posebnu pažnju.

Pejsažne vrednosti predstavljaju osnovni kvalitet ovog prostora i zasnivaju se na raznolikosti i dinamici prirodnih elemenata koja proističe iz visinske i morfografske diferenciranosti reljefa. Vizuelna i zvučna dispozicija rečnog toka Pčinje i međusobnog kombinovanja različitih vegetacijskih oblika (livada, šuma, pašnjaka) stvara posebnu ambijentalnu vrednost. Najveći deo ambijentalnih vrednosti sadržan je u brojnim vidikovcima počev od nižih delova, preko terasa i aluvijalnih ravni, pa do najviših vrhova okolnih planina.

Ovaj predeo zaklonjen je visokim grebenima sa svih strana: Starac na zapadu, Ravni rid i padine Kozjaka na istoku, Crni krš, Vogance i Staračka kula na severu i masiv Kozjaka na jugu. To je bazen otvoren samo dolinom Pčinje ka jugu, odnosno jugozapadu, gde reka napušta klisuru.

Izuzetno vredan kulturni i građevinsko-arhitektonski komleks manastira Sv. Prohor Pčinjski iz 11. veka, smeštenog u centralni deo prostora, čini ceo ovaj prostor posebno važnim sa aspekta očuvanja prirodnih i kulturno-istorijskih vrednosti.

Područje se nalazi na granici kontinentalne i mediteranske klime. Poseduje odlike oba tipa klime i karakteriše ga velika raznovrsnot živog sveta i bogatstvo tercijarne flore i reliktne vegetacije. Preovlađuju šume hrasta sladuna i cera, koje prema Makedoniji prelaze u šume medunca i grabića, zatim bukva, crni jasen, crvena kleka, mečja leska i druge vrste.

Na području reke Pčinje sreću se dva tipa faune: fauna predela submediteranskih šuma (vezana za staništa kao što su klisure, kanjoni, tople i svetle šume, šikare) i fauna predela evropskih listopadnih šuma. Ovde žive kratkonogi gušter, grčki gušter, stepski smuk, daurska lasta, jastreb kokošar, kraktoprsti kobac i dr. Na ovom području žive i sledeće vrste lovne divljači: srna, divlja svinja, zec, lisica, jazavac, veverica i vuk, sivi i šumski puh.
« Poslednja izmena: 16 :27 :32 - 09. Decembar 2010.g. Barjak »